Centru de Diagnostic si Tratament Medical "Dr. Golea"   Pagina principala  |    Acreditari/Certificari  |    Harta site  
 

Policlinica

 

Laborator

 

Centrul de Diagnostic si Tratament Medical "Dr. Golea" asigura prin compartimentul de Medicina Muncii, Ón conformitate cu legislatia Ón vigoare (Legea 90/1996 republicata, Ord. MSF nr. 933/2002 si MMSS nr. 508/2002, Codul Muncii) urmatorul pachet de servicii medicale:

Monitorizarea starii de sanatate prin:
- examen medical la angajare
- control medical periodic
- examen medical de adaptare - unde este indicat
- examen medical la reluarea activitatii
- raportul de evaluare si informarea gravidei
- consultatii medicale pentru orice simptome atribuite conditiilor de munca si activitatii desfasurate
- vizarea concediilor medicale si reevaluarea capacitatii de munca

Consultanta de specialitate:
- evaluarea conditiilor de munca si a factorilor de risc profesional
- indicarea determinarilor de mediu si noxe si intrepretarea lor
- reevaluarea conditiilor de munca si a factorilor de risc profesional Ón conditiile modificarii procesului tehnologic
- participarea la sedintele Comitetului de Sanatate si Securitate Ón munca
- consilierea Ón probleme de medicina muncii privind reducerea riscului
profesional si Ómbunatatirea conditiilor de munca
- comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati Ón procesul muncii

Documentatia:
- dosar medical
- fisa de aptitudine
- raport de evaluare a factorilor de risc
- documentatia de evaluare a gravidei
- raportari statistice la Directia de Sanatate Publica

Evaluarile medicale se realizeaza la sediul Centrului de Diagnostic si Tratament Medical "Dr. Golea" si/sau la sediul societatii/companiei.

O colaborare avantajoasa se poate realiza Ón baza unui abonament lunar Ón functie de structura de personal a firmei si tipurile de riscuri existente.


Coordonator compartiment medicina muncii DR. POPESCU FLORINA MARTI: 08:30 - 12:00
medic primar medicina muncii MIERCURI: 16:30 - 18:00
  JOI: 08:30 - 12:00
SERVICII: Examen clinic + Fisa aptitudine  
  Probe functionale ventilatorii  
  Audiograma  
  Electrocardiograma  
  Examen clinic oftalmologie  
Onoram si contracte de medicina muncii    
Psiholog DANCIU OANA - CRISTINA JOI 09:00 - 10:00


  Centrul de Diagnostic Medical "Dr. Golea"
300061 Timisoara, str. Vasile Goldis (Buftea) nr. 5
Tel.: +40 256 435 438; +40 256 490 662; +40 720 222 742
email: office@drgolea.ro