loading
Orar Luni-Vineri 07:30 - 16:00
Adresa Puncte Recoltare Vezi Puncte Recoltare

Termeni și condiții

Termeni și condiții (“Termeni”)

 

Vă rugăm citiți cu atenție acești Termeni și Condiții (“Termeni”, “Termeni și Condiții”) înainte de a folosi pagina de internet http://www.drgolea.ro/ (“Serviciul”) operată de către CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL  (“noi”, “nouă”, sau “nostru”).

Accesul dvs. la Servicii și utilizarea acestora este condiționat de acceptarea și respectarea acestor Termeni de către dvs. Acești Termeni se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Accesând sau utilizând Serviciul consimțiți să fiți obligat de acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a termenilor, atunci nu puteți accesa Serviciul.

 

Achiziții

Dacă doriți să achiziționați orice produs sau serviciu pus la dispoziție prin intermediul Serviciului (“Achiziție”), se poate să vi se solicite să furnizați anumite informații relevante Achiziției dvs., inclusiv, fără limitare, numărul cardului dvs. de credit, data expirării cardului dvs. de credit, adresa dvs. de facturare și informațiile de expediere.

Dvs. declarați și garantați că: (i) aveți dreptul legal de a folosi eventualele cărți de credit sau alte metode de plată în legătură cu eventualele Achiziții; și că (ii) informațiile pe care ni le furnizați sunt adevărate, corecte și complete.

Furnizându-ne aceste informații, ne acordați dreptul de a furniza informațiile către terțe părți în scopul de a facilita definitivarea Achizițiilor.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula comanda dvs. în orice moment din anumite motive, incluzând, dar fără a se limita la: disponibilitatea produselor sau serviciilor, erori în descrierea sau prețul produsului sau serviciului, erori în comanda dvs. sau alte motive.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula comanda dvs. dacă este suspectată o tranzacție neautorizată sau ilegală.

 

Disponibilitate, erori și inexactități

Noi ne actualizăm constant ofertele de produse și servicii cu privire la Serviciu. Produsele sau serviciile disponibile la Serviciul nostru pot avea preț incorect, pot fi descrise inexact, sau pot fi indisponibile, și este posibil să avem întârzieri în actualizarea informațiilor despre Serviciu și în publicitatea pe alte pagini de internet.

Nu putem să garantăm și nu garantăm exactitatea sau completitudinea nici unei informații, inclusiv prețuri, imagini de produse, specificații, disponibilitate și servicii. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile și de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile în orice moment fără preaviz.

 

Concursuri, tombole și promoții

Eventualele concursuri, tombole sau alte promoții (denumite colectiv “Promoții”) puse la dispoziție prin intermediul Serviciului pot fi reglementate de reguli care sunt separate de acești Termeni. Dacă participați în orice Promoții, vă rugăm consultați regulile aplicabile, precum și Politica noastră de Confidențialitate. Dacă regulile pentru o Promoție sunt în conflict cu acești Termeni, se vor aplica regulile Promoției.

 

Conturi

Atunci când vă creați un cont la noi, trebuie să ne furnizați întotdeauna informații care sunt exacte, complete și curente. Nerespectarea acestui lucru constituie o încălcare a Termenilor, care ar putea avea ca urmare rezilierea imediată a contului dvs. din Serviciul nostru.

Sunteți responsabil să vă protejați parola pe care o utilizați când accesați Serviciile și pentru orice activități sau acțiuni care sunt protejate de parola dvs., fie că parola dvs. este la Serviciul nostru sau la un serviciu al unei terțe părți.

Sunteți de acord să nu divulgați parola dvs. nici unei terțe părți. Trebuie să ne notificați imediat ce aveți cunoștință de orice încălcare a securității sau utilizare neautorizată a contului dvs.

Nu puteți folosi ca nume de utilizator numele unei alte persoane fizice sau juridice sau care nu este disponibilă legal pentru utilizare, o denumire comercială sau marcă înregistrată care se supune unor drepturi ale unei persoane fizice sau juridice diferite de dvs., fără o autorizație corespunzătoare, sau un nume care este de altfel ofensiv, vulgar sau obscen. 

 

Proprietatea intelectuală

Serviciul și conținutul său original, caracteristicile și funcționalitatea sa sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL   și a licențiatorilor săi. Serviciul este protejat de legile privind drepturile de autor, denumirea comercială și alte legi atât din România, cât și din țări străine. Denumirile noastre comerciale și ținuta noastră comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil din partea CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL  SRL.   

 

Link-uri către alte pagini de internet

Serviciul nostru poate conține link-uri către pagini de internet sau servicii ale unor terțe părți, care nu sunt deținute sau controlate de CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL .

CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL  nu deține controlul și nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile altor site-uri sau servicii ale terțelor părți. De asemenea, dvs. luați act și sunteți de acord că CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL  nu va fi răspunzătoare, direct sau indirect, pentru nicio daună sau pierdere cauzată sau pretinsă a fi fost cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau bazarea pe respectivele conținuturi, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul respectivelor web site-uri sau servicii.

Vă recomandăm cu insistență să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale eventualelor pagini de internet sau servicii ale unor terțe părți pe care le vizitați.

 

Reziliere

Noi putem rezilia sau suspenda contul dvs. imediat, fără preaviz sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați Termenii.

În momentul rezilierii, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat. Dacă doriți să vă reziliați contul, puteți pur și simplu să încetați a mai utiliza Serviciul.

 

Limitarea răspunderii

În niciun caz CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL , sau administratorii, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații acesteia nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune indirecte, incidentale, speciale, în consecință sau punitive, incluzând fără limitare, pierderea de profituri, date, utilizare, clientelă, sau alte pierderi nemateriale, rezultând din (i) accesul sau utilizarea de către dvs. sau imposibilitatea dvs. de a accesa sau utiliza Serviciul; (ii) orice comportament sau conținut al unei terțe părți cu privire la Serviciu; (iii) orice conținut obținut de la Serviciu; și (IV) accesul, utilizarea sau modificarea neautorizată a transmisiilor sau conținutului dvs., fie că derivă din garanție, contract, prejudiciu (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie legală, fie că am fost informați sau nu cu referire la posibilitatea unei asemenea daune, și chiar dacă o măsură de îndreptare prevăzută în prezenta se găsește a fi eșuat în scopul său esențial.

 

Precizări legale

Utilizarea de către dvs. a Serviciului are loc pe riscul dvs. exclusiv. Serviciul este furnizat în modul “AȘA CUM ESTE” și “AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”. Serviciul este furnizat fără niciun fel de garanții, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, neîncălcare sau curs de funcționalitate.

 

CENTRUL MEDICAL DR. GOLEA SRL , subsidiarele, afiliații și licențiatorii săi nu garantează că a) Serviciul va funcționa neîntrerupt, sigur sau disponibil la un anumit moment sau o anumită locație; b) eventualele erori sau defecte vor fi corectate; c) Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare; sau d) rezultatele utilizării Serviciului vor îndeplini cerințele dvs.

 

Legea aplicabilă

Acești Termeni vor fi reglementați și interpretați în conformitate cu legile din România, fără a lua în considerare prevederile privind conflictul de legi.

Neimpunerea de către noi a oricărui drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare la drepturile respective. Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată a fi invalidă sau inaplicabilă de o instanță judecătorească, restul prevederilor acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord dintre noi cu privire la Serviciul nostru, și înlătură și înlocuiesc orice eventuale acorduri anterioare pe care le-am putea avea între noi cu privire la Serviciu.

 

Modificări

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră absolută, să modificăm sau să înlocuim acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este materială, vom încerca să vă dăm un preaviz de cel puțin 30 de zile înainte ca noii termeni să intre în vigoare. Ce constituie o schimbare materială va fi determinat la discreția noastră absolută.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după ce respectivele revizuiri intră în vigoare, sunteți de acord să fiți obligat de termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, vă rugăm să încetați să folosiți Serviciul.

 

Contactați-ne

Dacă aveți orice întrebări în legătură cu acești Termeni, vă rugăm să ne contactați.

 

EnglishRomână